Bc. Renáta Lokajíčková, DiS.
Terapeutická práce s dětmi i dospělými

Poskytuji konzultace s terapeutickými prvky rodičům a jejich dětem. Zaměřuji se především na práci se samotným dítětem. Rodič (příp. pečující osoba) je však nedílnou součástí procesu.

Pracuji s dětmi předškolního, školního a adolescentního věku a s dospělými.

Při práci s dětmi využívám přdevším metodu terapeutického pískoviště Sandtray (hra s figurkami) a arteterapeutické techniky.

Pomáhám Vám hledat řešení.

Profesní životopis

Narodila jsem se 15. května 1982 v Benešově u Prahy, mám tři děti. Jsem členem České arteterapeutické asociace a pracuji podle etického kodexu ČAA a EAP (Evropské asociace pro psychoterapii).

Vzdělání

 • Výcvik v Sandtray terapii (terapeutické pískoviště), lektorka Mgr. Veronika Galusová (10/2016 - 6/2017)

 • Přes 100h supervizí (individuální, týmové, případové)
 • Systematický výcvik v psychoterapii (Teoretické vzdělávání v psychoterapii SUR, garant Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., 220h, 2013 - 2017, Sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychodynamicky orientované psychoterapii se zaměřením na arteterapii, 500 hod., vedoucí PhDr. Helena Strnadlová, 2009 - 2014)
 • Sociální pedagogika (Vychovatelství) na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (2008 - 2011), ukončeno bakalářskou zkouškou

 • Sociální pedagogika na VOŠ pedagogické a sociální, Evropská, Praha 6 (2004 - 2007), ukončeno absolutoriem

Kurzy

 • Kurz Dítě a ztráta, Semiramis a Vigvam, akreditace MŠMT (2017-24h)

 • Kurz Kompletní krizové intervence (2017-2018)
 • Kazuistická setkávání zaměřená na terapii dětí a dospívajících, lektorka Mgr. Alena Vávrová a supervizní skupina dětských terapeutů, supervizor PhDr.Jiří Drahota

 • Workshop Johna Norcrosse Nová terapie pro každého klienta, 5 h, Praha 2016

 • Přípravný kurz z psychologie, 24 hod., Katedra psychologie FF Univerzity Palackého, Olomouc 2009

 • Kurz arteterapie a artefiletiky, 250 hod., odborný garant doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. (2007 - 2009)

 • Akreditovaný kurz Psychiatrické minimum, 20 hod., lektor MUDr. Jan Stuchlík, FOKUS Praha 2009

 • Kurz Práce s dětskou a adolescentní skupinou, 17 hod., lektorka PhDr. Václava Masáková, Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o. Praha 2008

 • další kurzy zaměřené na psychoterapii, dětskou problematiku a práci s lidmi s duševním onemocněním

Praxe

 • Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú., psychoterapeutka a sociální pracovnice (od 3/2017) pzn. současně na MD
 • Soukromá poradenská praxe Benešov (od 2016)

 • Rozum a Cit, z. s., průvodkyně pěstounských rodin na Benešovsku (2015-2017)

 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež MeziČas v Benešově, Magdaléna o. p. s., sociální pracovnice na klubu (2015-2017)

 • VFN Praha a Anima o.s. Praha, členka reflexního týmu v psychoterapeutické skupině pro vyléčené závislé,  (3-4/2014)

 • Dům tří přání, z. ú., pedagogicko-výchovná pracovnice v Domě Přemysla Pittra,  pobytovém zařízení pro ohrožené děti (2008 - 2010)

 • Fakultní Thomayerova nemocnice Krč, odd. dětské psychiatrie - vychovatelka, asistentka pedagoga (2007 - 2008)

 • Stáž na oddělení dětské psychiatrie PL Bohnice 2007 (5 měsíců)

 • Stáž v arteterapeutickém ateliéru PL Bohnice 2007 (3 týdny)

 • Dále zkušenosti s prací s dětmi autistickými, dětmi s hendikepem, dětmi ohroženými, od 2001

Ve svém životě jsem pracovala především s dětmi. Začínala jsem jako dobrovolník u dětí s autismem a au-pair ve Velké Británii. Zaujala mne práce na dětské psychiatrii. Od té doby se více zajímám o lidskou duši a příběhy nejen dětí, ale i dospělých.

Zájmy

Mimo jiné ráda cvičím jógu, která mi pomáhá udržet si duševní svěžest. K tomu patří i výlety do hor, lesů a přírody vůbec. Velmi ráda čtu, maluji nebo se věnuji své rodině.