Sandtray
Terapeutické pískoviště

Sandtray (terapeutické pískoviště) je metoda, která se využívá při práci s dětmi, dospívajícími, ale i dospělými klienty. "Metoda sandtray vytváří bezpečný prostor pro rekapitulaci životních situací a postojů a pro odžití potlačených emocí. Je to prostor, ve kterém se klienti mohou měnit". Více na webu https://www.sandtray.cz/.

Ve své psychoterapeutické praxi využívám metod psychodynamicky orientované psychoterapie. Při práci s dětmi dále arteterapeutických technik, Blízká je mi také gestalt terapie a přístup zaměřený na klienta.

Sandtray

terapeutická práce na pískovišti

V Sandtray vidím velký potenciál, především proto, že se jedná převážně o neverbální způsob práce. Jako terapeuti můžeme tedy rychleji dítě zapojit do procesu. Dítě se příliš nebrání, hraní mu je blízké, je to pro něj bezpečné, zná to a nemusí mít tolik ostychu jako při mluvené řeči. Velmi významné je v Sandtray to, že se jedná o projektivní metodu. Klient tak může prostřednictvím zástupných figurek ukázat, co prožívá a co je pro něj aktuálně důležité. Dítě má možnost odžít si náročné situace, připravit se na něco, co ho čeká, hledat jiná řešení v situacích, které pro něj nejsou komfortní. Úkolem Sandtray je posilování klienta, především jeho sebedůvěry a toho, že zvládne svůj problém vyřešit sám. Sandtray vede klienty ke změně. Terapeut se na změnu soustředí a vyhledává příležitost, aby ukázal klientovi, kde by ke změně mohlo dojít. Vede ho pomocí dotazování jak na konkrétní situaci v pískovišti, tak na jeho prožívání při práci. Terapeut je v procesu především průvodcem, vytváří pro dítě bezpečný prostor, pomáhá mu hledat to, co dítě potřebuje. Projevuje zájem o dítě. Vyjadřuje to, že chce nahlédnout do jeho světa. Terapeut popisuje proces. Soustředí se na momenty, které by mohly klientovi pomoci ke změně. Klienta bere takového, jaký je, přijímá ho bez výhrad. Stává se jeho spojencem. Dítě si samo určuje intenzitu prožitku. Sandtray odkrývá naše nevědomí, v tom je jeho velká síla. Klient zobrazuje prostřednictvím figurek to, co pro něj může být těžké formulovat slovy. Jako příklad bych uvedla postavičky různých zvířat (had, drak) nebo figurek (čarodějnice, bojovník), kterými dítě ukazuje např. ohrožení. Vždy je však důležité ptát se dítěte, co daná figurka znamená, naše fantazie může být totiž milná. Pro děti je také těžké vyjadřovat emoce, i v tomto Sandtray velmi pomáhá. Různé emoce mohou představovat různé figurky a předměty, dítě tak může vyjádřit emoci, kterou zná, ale nemá pro ni jméno. My mu pak pomáháme emoci pojmenovat. Prostřednictvím figurek mohou klienti externalizovat svůj problém a dívat se na něj z povzdálí, z bezpečné vzdálenosti.

Více zde: https://www.sandtray.cz/news/lokajickova-renata-zaverecna-prace-rocniho-vycvikoveho-kurzu