Sandtray
Terapeutické pískoviště

Sandtray (terapeutické pískoviště) je metoda, která se využívá při práci s dětmi, dospívajícími, ale i dospělými klienty. "Metoda sandtray vytváří bezpečný prostor pro rekapitulaci životních situací a postojů a pro odžití potlačených emocí. Je to prostor, ve kterém se klienti mohou měnit". Více na webu https://www.sandtray.cz/.

Ve své psychoterapeutické praxi využívám metod psychodynamicky orientované psychoterapie. Při práci s dětmi dále arteterapeutických technik, Blízká je mi také gestalt terapie a přístup zaměřený na klienta.